Kerncijfers

  2013 2014 2015 2016
balanstotaal in k euro 530.567 527.804 560.342 1.008.678
omzet 200.777 199.043 224.595 226.346
ebitda in k euro 37.681 36.318 45.196 44.644
ebit (bedrijfsresultaat) in k euro 2.998 8.113 10.497 5.562
financieel resultaat in k euro 3.853 1.613 3.312 2.843
winst/verlies in k euro 7.232 9.995 13.810 8.405
solvabiliteit in % 43 47 48 71
liquiditeit 1,39 1,58 1.44 1,40
niet kaskosten/opbrengsten in k euro 34.829 34.747 33.504 41.074
netto cash flow in k euro 42.061 44.742 47.314 49.479
investering (im)materiële vaste activa in k euro 41.629 41.964 53.395 55.035
productie 2.246 3.534 4.894 7.309
distributie 16.281 17.712 22.252 21.427
riolering 18.816 17.844 19.424 22.933
overige 4.286 2.874 6.825 3.366
tijdens jaar ontvangen kapitaalsubsidies in k euro 6.373 9.310 3.202 7.513
opname ext.financ. (leningen/thesauriebew.) 9.637 -12.523 -670 -1.202