Medewerkers

soort contract 2013 2014 2015 2016
statutair 519 531 546 563
contract onbepaalde duur 149 132 105 93
contract bepaalde duur 23 23 26 21
totaal 691 686 677 677

Op 31 december 2016 telt Pidpa 677 medewerkers. Hiervan werkt 28,95%  deeltijds; een stijging t.o.v. 2015 (24,8 %) die grotendeels te verklaren is door wijzigingen aan de regeling van loopbaanonderbreking.

  mannen vrouwen
2013 499 192
2014 500 186
2015 496 181
2016 496 181

Het proefproject in verband met structureel (op vaste dagen) telethuiswerk wordt zowel door de betrokken medewerkers als hun leidinggevenden positief beoordeeld. De telethuiswerkers zijn tevreden over de grote flexibiliteit van deze manier van werken en sparen het woon-werktraject uit. Voor Pidpa tellen de tevreden medewerkers en de hogere productiviteit. Ondertussen werken 102 bedienden op structurele basis (max. 2 dagen per week) thuis.

Ondanks een aangekondigde tariefverhoging van de hospitalisatieverzekering, kan Pidpa als zorgzame werkgever de huidige voorwaarden grotendeels vrijwaren voor haar personeelsleden, hun familie en de gepensioneerde medewerkers.

In 2016 overlijden twee gewaardeerde collega's.

De frequentiegraad van arbeidsongevallen in 2016 (index aantal arbeidsongevallen met minstens één dag arbeidsongeschiktheid) is de LAAGSTE sedert de start van de registraties in 1976.

De ernstgraad (index aantal dagen werkongeschiktheid door arbeidsongevallen) ligt op het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar.  Deze bleef relatief beperkt ondanks één ongeval met bijzonder lange ongeschiktheid (7 maanden) en 3 arbeidsongevallen met ca. 2 maanden werkongeschiktheid.

Het aantal ongevallen op weg van en naar het werk blijft in 2016 beperkt tot 4 waar dit de voorbije jaren schommelde rond 13.

Deze mooie cijfers zijn onder meer het gevolg van

  • uitvoeren van risicoanalyses en bepalen van beveiligingsmaatregelen voor bijzondere werkzaamheden zoals valbeveiliging op trappen in watertorens;
  • sensibiliseringscampagnes rond kwartsstof, roken en ergonomie;  
  • opleidingen en bijscholingen zoals manueel tillen van lasten, blusoefeningen voor interventieploegen en  labo en EHBO.