Afvalwater

Op 18 november 2016 vieren 23 HidroRio-, 6 HidroSan-, 3 HidroGem- en 2 HidrIba-gemeenten het 10-jarig bestaan van Pidpa-riolering.

Een mooi feest met cijfers die voor zichzelf spreken:

  • 56 medewerkers
  • 638.800 inwoners in het werkingsgebied
  • 156.000 kolken in beheer
  • 100 miljoen euro investeringen gerealiseerd
  • 40 miljoen euro aan investeringen in uitvoering
  • 148 miljoen euro aan geplande investeringen.

Pidpa beheert op 31 december 2016 volgende infrastructuur: 

In eigen beheer en/of eigendom 2011 2012 2013 2014 2015 2016
rioleringsnet in km 2.298 2.352 2.574 3.087 3.233 3.279
grachtenstelsel in km 1.174 1.373 1.526 1.713 1.801 1.809
KWZI's 4 8 8 11 26 41
IBA's 210 399 550 722 811 877
pompstations 183 199 281 334 354 393

Binnenkort vragen klanten hun aansluiting voor drinkwater en riolering aan via één gemeenschappelijk formulier. Dat maakt de dienstverlening van Pidpa zo helder als water.

Pidpa staat voor een vlotte en correcte communicatie. Zo zijn de gebiedsingenieurs van Pidpa-riolering in 2016 aanwezig op 59 informatieavonden over o.m. IBA's, investeringsprojecten en het afkoppelen van hemelwater op privédomein.

Ruim één jaar voor de gestelde einddatum rondt Pidpa het HidrIba-project met Stad Mechelen af voor het plaatsen van IBA's.

VMM introduceert AWIS: een volwaardig afvalwaterinformatiesysteem dat moet zorgen voor een vereenvoudigde en betere dienstverlening en efficiëntere samenwerking met alle actoren. Pidpa breidt, het voor haar eigen infrastructuur opgestelde, AWIS-model voor rioolinfrastructuur uit voor de gemeentelijke infrastructuur (met als doelgroep de gemeenten die het rioolbeheer nog in eigen handen hebben). Dit aanbod wordt eind 2016 aan alle gemeenten kenbaar gemaakt.