Labo

Het erkende Pidpa-laboratorium voert in 2016 1478 eenvoudige bewakingscontroles (14 parameters + reeks van 11 metalen in het kader van het loodactieplan) en 103 volledige drinkwateraudits (analyses van 55 drinkwaterparameters) uit.

  controles audits
Particulieren 826 59
Ziekenhuizen, scholen, rusthuizen, kinderdagverblijven 460 29
Andere publieke gebouwen en bedrijven 192 15

De resultaten worden gerapporteerd aan de afdeling Operationeel Waterbeheer van VMM.

In totaal neemt het laboratorium in 2016 15.463 stalen (een stijging met 13 % t.o.v. 2015) waarop in totaal 312.935 parameters worden uitgevoerd. Nooit zijn zoveel analyses uitgevoerd in het Pidpa-laboratorium.

Jaar aantal analyses Legionella-analyses
2010 270.188 1.450
2011 287.135 1.879
2012 305.069 2.028
2013 282.625 2.257
2014 292.181 2.342
2015 293.108 2.353
2016 312.935 2.468

 Deze toename is vooral te wijten aan de extra parameters gemeten met de nieuwe flowcytometer waarmee men een globaal bacteriologisch beeld van elk type water bekomt en de vele onderzoeksprojecten waarbij men extra bacteriologische analyses uitvoert.

Door Hidrocontrol worden 523 stalen met een brede waaier aan parameters genomen en 2468 legionella-analyses uitgevoerd. Opnieuw een record. Tot slot zijn ook 132 stalen voor IBA-controle geanalyseerd.

Als eerste Vlaams milieulaboratorium erkend in het vernieuwde erkenningssysteem van LNE (op 19 feb 2011) doorstaat het laboratorium ook in 2016 weer met glans de ringtesten, georganiseerd  door Vito.