Waterverbruik

De verbruikscijfers van 2016 zijn een best mogelijke raming. De reële verbruiken zijn immers pas een jaar later volledig bekend aangezien de verbruiksjaren afwijken van de kalenderjaren.

Het verbruik in ons verzorgingsgebied daalt van 57.704.646 m³ (2015) (reëel door de watermeters geregistreerd) naar 56.761.790 m³ in 2016 (raming), of een afname van 942.856 m³ of 1,63%  (2014-2015 : +1,12%).

Het huishoudelijk verbruik in 2016  bedraagt 41.307.654 m³, waarvan 5.246.072 m³ (12,70%) aangerekend is tegen comforttarief (ramingen).

Het totaal niet-huishoudelijk verbruik voor 2016 bedraagt 15.249.922 m³;  3.847.659 m³ (25,23%) van dit totaalverbruik wordt aangerekend tegen het vlak tarief (ramingen).