Integrale waterprijs

De start van 2016 staat in het teken van de invoering van de nieuwe tariefstructuur. Zowel voor de drinkwater- als de saneringscomponenten worden decretaal  opgelegde vaste vergoedingen (vastrecht) opgelegd en nieuwe tarieven voor het variabel verbruik  toegepast, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen een basistarief en een comforttarief.

Op basis van de verbruiksgegevens en klanteneigenschappen worden de klanten ingedeeld in de best passende tariefstructuur.

Een andere belangrijk element is de opstart van de tariefregulering voor de periode 2017 tot 2022 voor de component drinkwater. In nauwe samenwerking met de sector en de waterregulator slaagt Pidpa erin om als eerste Vlaams drinkwaterbedrijf de verschillende verplichte stappen te doorlopen, inclusief een klantenconsultatie, en zo het tariefplan goedgekeurd te krijgen. Pidpa is en blijft het goedkoopste Vlaams drinkwaterbedrijf in 2017!