Klachtenbeheer

In navolging van het Algemeen Waterverkoopreglement registreert Pidpa in 2016 in totaal 1252 klachten, waarvan 225 ontvankelijk en gegrond zijn. 120 klachten zijn niet-ontvankelijk.

1.089 ontvankelijke klachten hebben betrekking op drinkwater: hiervan zijn 192 klachten gegrond; 897 klachten zijn ongegrond. Er worden 117 niet-ontvankelijke drinkwaterklachten geregistreerd. De meest voorkomende onderwerpen zijn facturatie, betalingen en overnames.

43 ontvankelijke klachten zijn afkomstig van inwoners uit de 34 gemeenten waar Pidpa actief is als rioolbeheerder: 33 klachten zijn gegrond; tien klachten ongegrond. Drie klachten zijn niet-ontvankelijk.

De ontvangen klachten worden volgens het Algemeen Waterverkoopreglement gestructureerd aangepakt, opgevolgd en gerapporteerd. Op een klacht volgt steeds een gepaste actie of maatregel vanwege Pidpa.