Klantenbeheer

In 2016 groeide het aantal aftakkingen van 463.587 in 2015 naar 464.918, wat een stijging betekent van 1.331 eenheden of 0,29%.

Het aantal klantencontracten klom van 528.345 in 2015 naar 535.281 in 2016, wat een aangroei betekent van 6.936 klanten of 1,31%.