Duurzaamheid

Met het oog op een ISO 14001 certificatie worden eind 2015 en begin 2016 de eerste externe audits met succes afgerond. In januari 2016 ontvangt Pidpa als eerste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen een ISO 14001 certificaat.

Pidpa zet in op zowel rationeel energiegebruik als op de aanwending van duurzame energiebronnen. Het totale primaire energieverbruik (productie, distributie en administratieve en logistieke ondersteuning) stijgt in 2016 met 0,06%.

De zonnepanelen op de waterproductiecentra en het exploitatiecentrum te Grobbendonk wekken in 2016 3% van de eigen energiebehoefte op. De resterende elektriciteit wordt bij energieleveranciers aangekocht onder de vorm van 100% groene stroom.
Over de laatste 3 jaar zuivert Pidpa gemiddeld 97,7 % van het opgepompte grondwater tot drinkwater. Van de restwaterstroom wordt 21,5 % effectief geloosd en 78,5 % wordt terug in productie gebracht na infiltratie.

85% van de reststoffen van het productieproces zet Pidpa in 2016 in voor nuttige toepassingen. Op de diverse vaste locaties en werven van Pidpa wordt ongeveer 2.530 ton afval ingezameld. Daarnaast worden nog diverse afvalstoffen door onze ploegen op het terrein rechtstreeks afgevoerd naar eindverwerkers, zoals steenpuin en bermmaaisel.

Eind 2016 ontvangt Hidrodoe voor de zesde keer op rij "de groene sleutel" – een internationaal keurmerk voor toeristische bedrijven.